co vás čeká

 

Součástí programu je 7 až 10 schůzek s následujícím obsahem

1. informační schůzka – probíhá buď formou prezentací 1x měsíčně nebo individuálně na žádost jednotlivce nebo skupiny klientů. Informační schůzka je zdarma

2. odebrání vzorku krve k vyšetření, vyplnění přiloženého dotazníku klienta

3. předání jídelního plánu, podrobné vysvětlení vlastních fází programu

4. - 10. následné schůzky – osobní setkání s poradcem konzultace včetně měření, meilové a telefonické kontakty po dobu 6 měsíců. Poradce se stává zároveň průvodcem klienta celým programem. Možnost účasti na edukační prezentacích k tématům zdravého životního stylu.